top of page
debaditya-chatterjee-XVRyKt7AcXw-unsplas

Şükrlər olsun Sənə, Ya Rəbb! Bizim günahlarımızı əfv et, bizə rəhm eylə və Sənə qayıtmağa qadir eylə. İzn vermə ki, Səndən başqasına bel bağlayaq və Öz kəramətinlə bizə bəyəndiyin, razı qaldığın şeyləri və Sənə yaraşanları qismət eylə. Sənə həqiqi inananların məqamını ucalt və Öz bağışlayıcılıq fəzlinlə onları əfv eylə. Həqiqətən, Sən Əzəmətli və Qəyyumsan.

-Bab

Bağışlanma Duaları

Bağışlanma Duaları

8. Günahlarımızı əfv et, bizə rəhm eylə və Sənə qayıtmağa qadir eylə

bottom of page