top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

Hər şeyi Bilən və Hər şeydən Xəbərdar Olan Allahın Kitabında Vəd olunmuş Kəsin Adı ilə! Orucluq günləri yetişdi, o günlər ki, Sənin Taxtın ətrafında təvaf edən və Sənin hüzuruna yetişən bəndələrin oruc tutublar. Söylə: Ey adların Allahı, göyün və yerin Yaradanı! Səni and verirəm ən Nurlu Adına - Sənə məhəbbət naminə və Sənin razılığın xatirinə oruc tutanların və Sənin Kitablarında və Lövhlərində onlara hökm etdiklərini yerinə yetirənlərin orucunu qəbul eylə. Səni and verirəm onlara, Sənin əmrini irəlilətməkdə mənə kömək eylə və Sənə məhəbbətimdə məni sabit eylə ki, ayaqlarım Sənin məxluqlarının etirazından sürüşməsin. Həqiqətən, istədiyin hər şeyin üzərində Sən Hakimsən. Səndən başqa Allah yoxdur, Dirildən, Ən Qüvvətli, Ən Kəramətli, Günlərin Qədimi.

-Bəhaullah

Orucluq

2. Sənin Kitablarında hökm etdiklərini yerinə yetirənlərin orucunu qəbul eylə

Orucluq

bottom of page