top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

Alqış Sənə, Ya Rəbb, mənim Allahım! Sənin hökmünə uyğun olaraq biz oruca riayət etmişik və indi Sənin məhəbbətin və razılığınla onu açırıq. Ey mənim Allahım, üzümüzü Sənin əmrinə tutaraq, Səndən başqa hər şeydən azad olaraq bütünlüklə Sənin Gözəlliyin xatirinə Sənin yolunda etdiyimiz əməllərimizi öz qəbuluna layiq gör. Sonra bizə, bizim ata-babalarımıza və bu Ən Böyük, bu Ən Cəlallı Zühurda Sənə, Sənin əzəmətli nişanələrinə iman gətirənlərin hamısına Öz əfvini əta eylə. Sən seçdiyini etməyə Qadirsən. Sən, həqiqətən, Ən Uca, Qüdrət və İxtiyar Sahibisən.

-Bəhaullah

Orucluq

3. Hökmünə uyğun olaraq oruca riayət etmişik və Sənin razılığınla onu açırıq

Orucluq

bottom of page