top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

اس انی،  و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin Qüdrətli Əlamətinə və هالیوود arasında Sənin fəzlinin təzahürünə، Sənin hüzurunun şəhərinin qapısından məni qovma və məxluqatın arasında fəzlinin nümunələrinə bağladığım ümidlərimdə məni peşiman etmə. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin ən سیرین Nidana və ən Sənin UCA Sözünə - məni hər بیر halda Sənin qapının astanasının yaxınlığına cəzb eylə və izn vermə کی، Sənin mərhəmətinin kölgəsindən və Sənin kəramətinin çadırından uzaqlaşım. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

سهنی و وریرهم، ای منیم اللهیم، سینین اوکا وفوقدن پارلایان نورلو آلنین زیاسینا و وزونون ایشینیم پاریلتیسینا - اوز لیباسینین ئزینین منس ئه رَبَنِی. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، yaradılış aləminin gizli mənalarının ətrini yayan UCA Qələminin Sənin Lövhlərinin səhifələri üzərində hərəkət etdiyi کیمی، Üzündə dalğalanan zülfünə - Sənin əmrinə xidmət etmək üçün məni elə qaldır کی، mən nə Geri در çəkilim، nə də Sənin əlamətlərinə IRAD tutan və سئنین وزوندان وز دوندرن کسلرین ایهامی منه منه اولسون. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

سهنی و وریرهم، ای منیم اللهیم، ادلارین سلطانی اتدییین، گؤید و یرید اولانلارین حیران قالدیقلاری آدینا - مینی قدیر و کی، سئنین گؤذللیینین گئنباقیم ویراب. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin ən UCA zirvələr üzərindəki əzəmət Qəsrinə və yüksək təpələr üzərindəki Vəhy Çadırına - Sənin iradənin istəyib، məqsədinin aşkara çıxardığı ها Seyi etməkdə mənə kömək eylə. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin qədim üfüqdən parlayan، özünü göstərincə qarşısında gözəllik səltənətinin təzim etdiyi və UCA səslə tərənnüm etdiyi ADINA، mənə əta همکاران کی، ملک olduğum hər SEY üçün علوم و فرهنگ və Sənə məxsus şeylər üçün yaşayım. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin Məhbub Adının Zühuruna ای آگهی KI، Onunla Sənin aşiqlərinin ürəyi alışıb Yandi به، YER üzü sakinlərinin ruhları yüksəkliklərə pərvaz etdi - kömək همکاران mənə، Sənin yaratdıqların arasında Səni ذکر edim və Sənin insanların arasında Səni tərif edim. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، الهی Sidrə Ağacının (Sidrətül-Müntəhanın) xışıltısına və Sənin adlarının səltənətində bəyanının nəsimlərinin zümzüməsinə - Sənin xoşlanmadığın bütün şeylərdən məni uzaqlaşdır və əlamətlərinin Günəşi parlamış məqamın yaxınlığına cəzb eylə. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به ای Hərfə کی، Sənin iradənin ağzından çıxan کیمی، dəryalar dalğalandı və küləklər əsdi، meyvələr çıxdı، böyüdü ağaclar، bütün köhnə izlər yox oldu، bütün pərdələr yırtıldı، Sənə صادق olanlar اونس Yenilməz Rəblərinin üzünün nuruna Doğru مقامات tələsdilər - سئنین المینین خزینه الرینده ساکسلانان و سئنین هیکمتینین دفین الرینند گیزلی قلن شهیلری من عشکر ایله. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin məhəbbətinin oduna کی، Sənin seçilmişlərinin və sevimlilərinin gözlərindən yuxunu çəkib və Səni و verirəm onların صبح çağı Səni zikrinə və tərifinə - məni ای kəslərin sırasına YAZ کی، Sənin ÖZ Kitabında nazil etdiklərinə və iradənlə aşkara çıxardıqlarına olublar ناخن . Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به، Sənin ای üzünün nuruna کی، Sənə yaxın olanları Sənin hökmünün oxlarını qarşılamağa، Sənə صادق olanları Sənin yolunda Sənin düşmənlərinin qılınclarıyla üzləşməyə yönəldib - Sənin ən UCA qələminlə ÖZ əminlərinə və seçilmişlərinə yazdıqlarını mənə YAZ. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

Səni و verirəm، ای mənim Allahim به ای ADINA کی، Onunla Sən aşiqlərinin nidasını، Sənə مشتاق olanların harayını və Sənə yaxın olanların fəryadını، Sənə صادق olanların naləsini eşitdin، onunla ümidlərini Sənə bağlayanların arzusunu yerinə yetirdin، اونس fəzl və lütfünlə onların istədiklərini onlara bəxş etdin və Səni و verirəm ای ADINA کی، Onunla Sənin اوزون qarşısında əfv dənizi dalğalandı və Sənin səxavət buludlarının yağışı Sənin bəndələrinin üstünə yağdı - Sənə dönənlərin hamısına، Sənin حکم etdiyin Orucu tutanlara Sənin iznin olmadan danışmayanların və Sənin yolunda və Sənə شرکت Olan məhəbbətləri xatirinə ملک olduqları hər ها Seyi ترک ادئنلرین موکافاتینی یاز.

Səni و verirəm، الهی، Sənin Özünə، Sənin əlamətlərinə، Sənin آیدین nişanələrinə، Sənin Camalının Günəşinin parıldayan nurlarına və Sənin Budaqlarına - Sənin qanunlarına möhkəm yapışanların və Kitabında onlara حکم etdiklərinə əməl edənlərin günahlarını SIL. Sən görürsən məni، ای mənim Allahim به، Sənin Ən Müqəddəs، Ən Nurlu با، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli، Ən UCA، Ən Cəlallı Adından tutmuşam، بو dünyada və ای به Biri dünyada olanların hamısının yapışdığı əbanın ətəyindən yapışmışam.

-بهاءالله

اوروکلوک

5. Sən görürsən məni,  Sənin Ən Müqəddəs,

Ən Nurlu، Ən Qüdrətli، Ən Əzəmətli،

Ən Uca، Ən Cəlallı Adından tutmuşam

اوروکلوک

bottom of page