Odur Allah! Sən bizi görürsən, ey mənim Allahım, bu süfrə ətrafında toplaşmışıq, Sənin kərəmini tərif edir və nəzərimizi Sənin Mələkutuna dikmişik. Ya Rəbb! Sənin səmavi ruzini nazil eylə və bizə nemətlərini əta et.

Sən, həqiqətən, Bəxşedən, Rəhmli və Rəhmansan.

-Əbdül-Bəha Abbas

Süfrə Duası

Süfrə Duası

1. Bu süfrə ətrafında toplaşmışıq,

Sənin kərəmini tərif edir