top of page
Sunset Sailboats

Ey Allah, mənim Allahım! Öz etibarlı bəndələrinə kömək eylə ki, mehriban və incə ürək sahibi olsunlar. Onlara kömək eylə ki, səma Sakinlərindən gələn hidayət nurunu yer üzünün bütün millətləri arasında yaysınlar. Həqiqətən, Sən Güclü, Qüdrətli, Qüvvətli, Qalibiyyətli, Həmişə Bəxşedənsən. Həqiqətən, Sən Səxavətlisən, Rəhmlisən, Şəfqətlisən, Kərimsən.

-Əbdül-Bəha

İlahi Təyid Duaları

8.  kömək eylə ki, incə ürək sahibi olsunlar

İlahi Təyid Duaları

bottom of page