top of page
ganja1949.jpg

Sən Ey hidayət Edən İlahi Qüvvə! Bu məclis Sənin sevimli dostlarından ibarətdir ki, Sənin Camalına cəlb olunublar və Sənin eşqinin atəşindən alovlanıblar. Bu ruhları Səmavi mələklər eylə, onları Müqəddəs Ruhun nəfəsi ilə dirçəlt, onlara bəlağətli dil və əzmli qəlb bağışla, səmavi güc və rəhmani həssasiyyət əta eylə, onları bəşəriyyətin birliyinin carçıları və insan aləmində sevgi və ahəng yaradan eylə, ta ki, təhlükəli cəhalət təəssübkeşliyinin zülməti Həqiqət Günəşinin nurları ilə məhv olsun, bu tutqun dünya işıqlansın, bu maddi dünya ruhani aləmin Şəfəqlərinə bürünsün, bu müxtəlif rənglər bir rəngə çevrilsin və alqış və tərif nəğmələri Sənin müqəddəslik mələkutuna ucalsın.

Həqiqətən, Sən Qüdrətli və Qüvvətlisən!

-Əbdül-Bəha Abbas

Toplantılarda Oxunan Dualar

Toplantılarda Oxunan

6. Bu ruhları Səmavi mələklər eylə, onları Müqəddəs Ruhun nəfəsi ilə dirçəlt

bottom of page