top of page
Sud4i Agha Dadash & Tiflisli Eliqulu Emi

Sən Sən Ey mehriban Pərvərdigar! Bu ruhlar Mələkutun nidasını eşitmiş və gözlərini Həqiqət Günəşinin cəlalına dikmişlər. Onlar məhəbbətin təravətləndirici səmasına yüksəlmişlər; onlar Sənin təbiətinə məftun olmuşlar və Sənin camalına sitayiş edirlər. Özlərini Sənə tərəf çevirmişlər, bir-birilə Səndən danışırlar, Sənin məkanını axtarırlar və Sənin səma səltənətindən axan sular üçün susamışlar.

Sənsən Bəxşedən, Ətaedən və həmişə Sevən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Toplantılarda Oxunan Dualar

Toplantılarda Oxunan

7. Bu ruhlar Mələkutun nidasını eşitmiş və gözlərini Günəşinin cəlalına dikmişlər

bottom of page