top of page
29 www.sahardsattarzadeh.weebly.jpg

Sən Ey Bağışlayan Allah! Baxmayarq ki, bəzi ruhlar öz həyatlarını qəflətdə keçirib, biganə və itaətsiz olublar, amma Sənin əfv dənizinin bir dalğası ilə o günahlara batanların hamısı azad olar. Sən kimi istəsən, onu məhrəm edirsən və kimsə Sənin seçiminə düşməsə, o günahkar sayılar. Əgər Sən Öz ədalətinə yanaşsan, biz hamımız günahkarıq və binəsibliyə layiqik, amma mərhəmətlə yanaşsan, hər günahkar pak olar və hər bir yad yaxın dost olar. Elə isə əfv və bağışlamanı əta et və Öz mərhəmətini hamıya bəxş eylə.

Sən Bağışlayan, Nurlandıran və Qüdrətlisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Vəfat Edənlər Üçün Dua

5.  Sənin əfv dənizinin bir dalğası ilə o günahlara batanların hamısı azad olar

Vəfat Edənlər Üçün

bottom of page