top of page
paz-arando-HyBpjfyBQoo-unsplash.jpg

Ya Rəbb! Sənə pənah gətirirəm və könlümü büsbütün Sənin nişanələrinə verirəm.

 

İlahi! İstər səfərdə, istərsə evdə, məşğuliyyətimdə, ya işimdə ikən - mən bütünlüklə Sənə təvəkkül edirəm.

 

Sənin kifayətedici yardımını mənə bəxş eylə ki, heç nədən asılı olmayım, Sən Ey mərhəmətində misilsiz Allah.

 

Öz istədiyin kimi mənə ruzi nəsib eylə, İlahi və mənə qismət etdiklərinlə məni qane eylə.

Mütləq hökm etmək ixtiyarı Səndədir.

-Bab

Dünyaya Bağlanmamaq

Dünyaya Bağlanmamaq

8. Səfərdə, istərsə evdə, məşğuliyyətimdə ya işimdə ikən bütünlüklə Sənə təvəkkül

bottom of page