top of page
max-larochelle-uu-Jw5SunYI-unsplash_edit

Alqış Sənə, Ey Allah! Sən O Allahsan ki, hər şeydən öncə var olmuş, sonra da var olacaq, varlığı hər şeyin fövqündə daim qalacaq. Sən O Allahsan ki, hər şeyi bilir və hər şeydən yüksəkdir. Sən O Allahsan ki, hər şeyə mərhəmətlə yanaşır, hər şeyi mühakimə edir və Onun baxışı hər şeyi əhatə edir. Sənsən mənim Rəbbim Allah, Sən mənim halımı bilirsən, batini və zahiri varlığıma şahidsən.

Məni və Çağırışına cavab verənləri bağışla. Mənə ziyan vurmaq istəyən və ya mənə dərd-bəla istəyənlərin şərindən qoruyan yetərli Yardımçı ol. Həqiqətən, Sən bütün yaradılmışların Rəbbisən. Sən hamıya yetirsən, amma heç kim Sənsiz özünə yetməz.

-Bab

Hifz Duaları

Hifz Duaları

7. Mənə ziyan vurmaq istəyən və dərd-bəla istəyənlərin şərindən yetərli Yardımçı ol

bottom of page