top of page
pablo-heimplatz-EAvS-4KnGrk-unsplash.jpg

Ey üzü qibləm, camalı Məbədim, dərgahı məqsədim, tərifi ümidim, istəyi munisim, eşqi varlıq səbəbim, zikri təsəllim, yaxınlığı amalım, vüsalı son arzum, uca diləyim Allah! Yalvarıram Sənə, bəndələrindən seçilmişlərin üçün yazdıqlarından məni məhrum etmə. Sonra mənə bu dünyanın və o dünyanın xeyrini nəsib eylə.

 

Sən, həqiqətən, bütün insanların Sultanısan! Səndən başqa Allah yoxdur, Sən Həmişə Bağışlayan və Ən Səxavətlisən.

-Bəhaullah

Kömək və Yardım

Kömək və Yardım

1. Bəndələrindən seçilmişlərin üçün yazdıqlarından məni məhrum etmə

bottom of page