top of page
jeremy-vessey-W7VYL56u2sc-unsplash.jpg

Ey mənim Allahım, mənim Rəbbim və mənim Mövlam! Mən yaxınlarımdan ayrılmışam, Sənin vasitənlə dünya əhlindən asılılıqdan qurtulmağa çalışmış və Sənin nəzərində layiqli olanları əldə etməyə tam hazır olmuşam. Mənə o nemətləri bəxş eylə ki, onunla Səndən başqa hər şeydən azad olum və sonra mənə sonsuz bərəkətlərindən bol pay əta eylə. Həqiqətən, Sən böyük fəzl Sahibisən.

-Bab

Kömək və Yardım

Kömək və Yardım

4. Yaxınlarımdan ayrılmışam, Sənin vasitənlə dünya əhlindən asılılıqdan

bottom of page