top of page
sarah-gualtieri-5C7K01bRXEA-unsplash.jpg

Ey Allah! İxtilafa səbəb olan bütün ünsürləri dağıt, bizə birlik və razılığa səbəb olan şeyləri yetişdir! Ey Allah! Səmavi Rayihələrini bizim üstümüzə saç və bu məclisi bir Cənnət məclisinə çevir! Bizə hər cür bərəkət ehsan eylə və yedizdir. Eşq Süfrəni bizim üçün hazırla! İrfan Süfrəni bizlərə aç. Səmavi Ziyalanma Süfrəni bizim üzərimizə saç.

-Əbdül-Bəha Abbas

On Doqquz Gün Ziyafəti

19-Gün Ziyafəti

İxtilafa səbəb olan ünsürləri dağıt, birlik və razılığa səbəb olan şeyləri yetişdir!

bottom of page