top of page
Picture1.png

Ey mənim Rəbbim, mənim Məhbubum, mənim Məqsudum! Tənhalığımda mənim dostum və sürgünümdə munisim ol. Mənim kədərimi dağıt. Məni gözəlliyinə heyran et. Məni özündən başqa hamıdan ayır. Məni müqəddəslik rayihələrinlə cəzb eylə. Qoy Sənin Mələkutunda onlarla ünsiyyət edim ki, Səndən başqa hamıdan ayrılıblar, Sənin müqəddəs astananda xidmət etməyi arzulayırlar, Sənin Əmrində çalışmaq üçün qalxıblar. Məni Sənin razılığına nail olmuş kənizlərindən biri olmağa qabil eylə. Həqiqətən, Sən Fəzl Sahibi və Səxavətlisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Qadınlar Üçün Dualar

Qadınlar Üçün Dualar

8. Məni Sənin razılığına nail olmuş kənizlərindən biri olmağa qabil eylə

bottom of page