top of page
vasily-koloda--x-Brii2QaM-unsplash.jpg

Ey  Mənim Rəbbim! Gözəlliyini ruzim, hüzurunu suyum, razılığını ümidim, tərifini əməlim, zikrini munisim, hökmranlıq qüdrətini köməyim, məkanını isə evim və Səndən pərdələnmişlərin məhdudiyyətlərindən pak olan məskənim eylə.

Sən, həqiqətən, Ən Qüdrətli, Ən Şərəfli, Ən Qüvvətlisən.

-Bəhaullah

Ruhani İnkişaf 

Ruhani İnkişaf dualar 

2. Gözəlliyini ruzim, hüzurunu suyum, razılığını ümidim, tərifini əməlim

bottom of page