top of page
vasily-koloda--x-Brii2QaM-unsplash.jpg

Ey mənim Allahım, kəramət və mərhəmət Allahı! Sən O Sultansan ki, Onun əmr kəlməsilə bütün mövcudat xəlq oldu; Sən O Kəramətli Kəssən ki, bəndələrinin əməlləri Onun fəzlini nümayiş etdirməsinə mane ola bilmədi və Onun səxavətinin aşkara çıxmasının qarşısını ala bilmədi.

 

İzn ver bu bəndəyə, yalvarıram Sənə, Sənin aləmlərinin hər birində onun xilası olacaq şeyə çatsın. Sən, həqiqətən, Qüdrətli, Ən Qüvvətlisən, Hər Şeyi Bilən, Ən Hikmətlisən.

-Bəhaullah

Ruhani İnkişaf 

Ruhani İnkişaf dualar 

7. İzn ver, Sənin aləmlərinin hər birində onun xilası olacaq şeyə çatsın

bottom of page