top of page
martin-sanchez-MD6E2Sv__iA-unsplash.jpg

Alqış Sənin Adına, Ya Rəbb, mənim Allahım! Səni and verirəm bütün yaranmışları bürüyən qüdrətinə, mövcudat üzərindəki hökmranlığına, hikmətinlə gizli saxladığın, vasitəsilə göyünü və yerini yaratdığın Kəlmənə, bizi qadir eylə ki, Sənə olan məhəbbətimizdə və Sənin razılığına itaətimizdə möhkəm olaq, nəzərlərimizi Sənin üzünə dikək və Sənin tərifini ucaldaq. Bizi gücləndir ki, Ey mənim Allahım, məxluqatın arasında Sənin əlamətlərini yayaq və səltənətində Sənin Dinini qoruyaq. Sən əzəldən yaratdıqlarının zikrindən asılı olmadan var olmusan və əbədiyyətədək də olduğun kimi qalacaqsan.


Bütün inamımı Sənə bağlamışam, üzümü Sənə çevirmişəm, Sənin inayət ipindən yapışmışam və Sənin mərhəmət kölgənə tələsmişəm. Məni məyus halda qapından qovma, Ey mənim Allahım və Öz lütfünü məndən əsirgəmə, çünki mən təkcə Səni axtarıram. Səndən başqa Allah yoxdur, Sən Həmişə Bağışlayan, Ən Kəramətlisən.


Alqış Sənə, Ey Səni tanıyanların Məhbubu!

-Bəhaullah

Sabitlik

Sabitlik

2. Qadir eylə Sənə olan məhəbbətimizdə və Sənin razılığına itaətimizdə möhkəm olaq

bottom of page