top of page
maarten-deckers-5GKdpmo0wI8-unsplash.jpg

Sənin mərhəmətinlə bu səhər yuxudan qalxmışam, Ey mənim Allahım. Bütünlüklə Sənə təvəkkül edərək və özümü Sənin himayənə təslim edərək evimdən çıxmışam.  İndi Öz mərhəmət göylərindən Sənin yanında olan xeyr-bərəkətləri mənim üzərimə göndər və fikrimdə yalnız Sənə olmaqla məni Öz hifzin altında evdən çıxardığın kimi, sağ-salamat da evimə qaytar.


Səndən başqa Allah yoxdur, Sənə Tək, Bərabəri Olmayan, Hər Şeyi Bilən və Hikmət Sahibisən.

-Bəhaullah

Səhər Duaları

Səhər Duaları

3. Mərhəmətinlə bu səhər yuxudan qalxmışam və bütünlüklə Sənə təvəkkül 

bottom of page