top of page
noah-silliman-gzhyKEo_cbU-unsplash.jpg

Sən yaxşı bilirsən, Ey mənim Allahım, bəlalar hər tərəfdən mənim üstümə yağır və Səndən başqa heç kim onları nə qova, nə də dəf edə bilər. Mənsə Sənə olan eşqimin gücü ilə yəqin bilirəm ki, Sən bir kəsin məqamını Öz səmavi Cənnətində yüksəltmək və onun qəlbini bu dünyada Öz yenilməz qüdrətinin dayağı ilə möhkəmləndirmək istəməsən, onun heç vaxt bəlaya düşməsinə izn verməzsən, ta ki, o bu dünyanın bihudəliyinə meyl etməsin. Doğrudan da, Sən yaxşı bilirsən ki, bütün şəraitlərdə mənim üçün Sənin zikrin göylərdə və yerdə olanlara sahib olmaqdan nə qədər əzizdir.

 

Ey mənim Allahım, Sənə itaətdə və Sənin məhəbbətində mənim ürəyimi gücləndir və məni düşmənlərindən uzaq tut. Həqiqətən, Sənin cəlalına and içirəm ki, mən Səndən başqa heç nə diləmirəm, nə Sənin mərhəmətindən özgə bir şey arzulayıram, nə də ki, Sənin ədalətindən qeyri qorxduğum bir şey var. Yalvarıram Sənə, Öz istədiyin kimi məni və Öz sevdiklərini bağışla. Həqiqətən, Sən Qüdrətli, Kəramətlisən.

 

Bütün insanlarin tərifindən son dərəcə Ucasan Sən, Ey göylərin və yerin Rəbbi! Salam olsun Sənin vəfalı bəndələrinə və alqış olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə.

-Bab

Sınaq və Çətinliklər

Sınaq və Çətinliklər

6. Bəlalar hər tərəfdən mənim üstümə yağır və Səndən başqa heç kim onları nə qova, nə

bottom of page