top of page
brooke-lark-1Rm9GLHV0UA-unsplash.jpg

Odur Allah! Biz Sənə necə şükr edə bilərik, İlahi? Sənin nemətlərin hüdudsuz, bizi şükrlərimiz isə məhduddur. Məhdud qeyri-məhduda necə şükr edə bilər? Sənin lütflərinə şükr etməkdə acizik və tam zəifliklə Sənin Mələkutuna üz tutub bəxşiş və nemətlərini artırmanı diləyirik.

 

Sən Verici, Bəxşedən və Qüdrətlisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Süfrə Duası

Süfrə Duası

2. Sənin nemətlərin hüdudsuz, bizi şükrlərimiz isə məhduddur

bottom of page