top of page
2 Valdeynler.JPG

Yq Rəbb!  Bu Ən Əzəmətli Zühurda Sən uşaqların öz valideyinləri üçün şəfaətini qəbul edirsən. Bu zühurun xüsusi və sonsuz bəxşişlərindən biri budur. Ona görə də, Ey mehriban Rəbbim, bu bəndənin Sənin təklik astananda xahişini qəbul eylə və onun atasını Sənin fəzl dəryanda qərq eylə, çünki bu oğul Sənə xidmət üçün ayağa qalxıb və Sənin məhəbbətin yolunda daim səy göstərməkdədir. Həqiqətən, Sən Verici, Bağışlayan və Mehribansan.

-Əbdül-Bəha Abbas

Valideynlər üçün Dualar

Ailələr

3.  Uşaqların öz valideyinləri üçün şəfaətini qəbul edirsən

bottom of page