top of page
diego-ph-SZYreZsJ-fE-unsplash.jpg

Odur Şəfaverici, Kifayətedici, Yardımçı, Bağışlayıcı və Mərhəmətli!

Odur Şəfaverici, Kifayətedici, Yardımçı, Bağışlayıcı və Mərhəmətli.

 

Çağırıram mən Səni, Ey Uca, Ey Vəfalı, Ey Cəlallı! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Sultan, Ey Ruhlandıran, Ey Hakim! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Misilsiz, Ey Əbədi, Ey Yeganə! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey ən çox Alqışlanan, Ey Müqəddəs, Ey Yardımçı! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hər şeydən Xəbərdar, Ey Ən Hikmətli, Ey Ulu! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Rəhmli, Ey Əzəmətli, Ey Təqdir Yazan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Məhbub, Ey Məşuq, Ey Məftun! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ən Qüdrətli, Ey Saxlayan, Ey Güclü! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Hökmran, Ey Var Olan, Ey hər şeyi Bilən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ruh, Ey Nur, Ey Ən Aşkar! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hamının üz Tutduğu, Ey hamıya Məlum, Ey hamıdan Gizli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Görünməz, Ey Qalibiyyətli, Ey Ehsan Edən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Qüdrətli, Ey Yardımedən, Ey Eyibləri Örtən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Yaradıcı, Ey Qaneedən, Ey Kökündən Qoparan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Qaldıran, Ey Toplayan, Ey Yüksəldən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Kamilləşdirən, Ey Bağlı Olmayan, Ey Kəramətli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Xeyirxah, Ey Əsirgəyən, Ey Yaradan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey ucalar Ucası, Ey gözəllər Gözəli, Ey comərdlər Comərdi! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Adil, Ey Fazil, Ey Səxavətli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Vadar Edən, Ey Daimi Qalan, Ey Ən Bilici! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Əzim, Ey Qədim, Ey Kərim! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Hifz Olunan, Ey Sevinc Rəbbi, Ey Məqsud! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hamıya Mehriban, Ey hamıya Şəfqətli, Ey Lütfkar! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hamının Pənahı, Ey hamının Sığınacağı; Ey hamını Saxlayan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hamıya Yardımçı, Ey hamının Dilədiyi, Ey Dirildən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Aşkaredən, Ey Viranedən, Ey Ən Rəhmli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Canım, Ey Cananım, Ey İmanım! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Susuzluğu Yatıran, Ey ulu Mövla, Ey Ən Əziz Olan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ən Böyük Zikr, Ey Ən Ali Ad, Ey Ən Qədim Yol! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ən Tərifli, Ey Ən Müqəddəs, Ey Ən Pak Olan! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ayıran, Ey Nəsihətverən, Ey Nicatverən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Həbib, Ey Təbib, Ey Cəzbedən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Cəlallı, Ey Gözəllik, Ey Kəramətli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Ən Güvənilən, Ey Aşiq, Ey Dan Yerinin Sahibi! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Alovlandıran, Ey Aydınladan, Ey Vəcdəgətirən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Kəramət Rəbbi, Ey Ən Şəfqətli, Ey Ən Rəhmli! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Sabit, Ey Həyatverən, Ey bütün Varlığın Mənbəyi!  Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey hər şeyə Nüfuzedən, Ey hər şeyi Görən, Ey Hər şeyi Bəyanedən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Ey Aşkar ikən Gizli Olan, Ey Görünməz ikən Məşhur, Ey hamının axtardığı Seyredən! Sənsən Kifayətedən, Sənsən Şəfaverən, Sənsən Əbədi, Ey Əbədi Olan!

 

Çağırıram mən Səni, Sən Ey Aşiqləri Öldürən, Ey günahkarları Bağışlayan!

 

Ey Kifayətedici, çağırıram mən Səni, Ey Kifayətedici!

Ey Şəfaverici, çağırıram mən Səni, Ey Şəfaverici!

Ey Əbədi, Çağırıram mən Səni, Ey Əbədi!

Sənsən Əbədi, Ey Əbədi!

Paksan Sən, Ey mənim Allahım! Sənin səxavətinə and verirəm ki, onunla Sənin nemət və fəzl qapıların geniş açıldı, onunla Sənin Müqəddəslik Heykəlin əbədiyyət Taxtında bərqərar oldu; və and verirəm Sənin mərhəmətinə ki, onunla Sən bütün yaranmışları Öz nemət və bərəkət süfrənə dəvət etdin; və and verirəm Sənin inayətinə ki, onunla Sən Öz Zatında Özünün “Bəli” sözünlə göydə və yerdə olanların adından cavab verdin, o zaman ki, Sənin hökmranlığın və əzəmətin aşkar oldu və o sübh çağında ki, Sənin səltənətin zahir oldu. Və yenə də and verirəm bu ən gözəl adlarına, bu ən ali və uca sifətlərinə, Sənin ən yüksək Zikrinə, Sənin pak və lətif Camalına, Sənin ən gizli pərdə arxasındakı pünhan Nuruna və hər səhər və axşam Sənin dərd libasına bürünmüş Adına ki, bu mübarək Lövhü daşıyanı, onu oxuyanı, haqqında oxunanı, saxlandığı evin yanından keçəni hifz eylə. Sonra onunla hər bir xəstəyə, rahatsıza və fəqirə hər bir dərd-bəladan, hər bir iztirab və qəm-qüssədən şəfa ver və onunla arzu edən hər kəsi Sənin hidayət yoluna, əfv və fəzlinin yoluna istiqamətləndir.

 

Sən, həqiqətən, Qüvvətli, Kifayətedən, Şəfaverən, Hifzedən, Bəxşedən, Şəfqətli, Səxavətli və Rəhmlisən.

 

-Bəhaullah

Böyük Şəfa Duası

Bu mübarək Lövhü daşıyanı, onu oxuyanı, haqqında oxunanı, saxlandığı evin yanından keçəni hifz eylə

bottom of page