top of page
Screen Shot 2020-04-18 at 12.00.43 AM.pn

یک لیش  سینه، ای اِبَدیهِت سلطانی، وممهتلرین خلیقی و هِر بیر چوروموش سومویی ها هَیات ورن! Sənin O ADINA و verirəm کی، Onunla bütün insanları اونس əzəmət və cəlal üfüqünə çağırdın və bəndələrini fəzl və lütfünün sarayına hidayət etdin - məni ای kəslərlə بیر sıraya YAZ کی، Səndən başqa hər şeydən özlərini ayırdılar، üzlərini Sənə tutdular və qəzavü-qədərin müsibətləri onların Sənin bəxşişlərinə can atmalarına mane olmadı.

مِن سِنین کِرامِت دِستِینِدِن یاپیشمیشام، ایلاهی، سِنین لوتفونون لیباسینین اِتِینِدِن توتموشام. Elə isə، Sənin kəramət buludundan ONU yağdır کی، məni Səndən başqasının zikrindən پاک etsin və məni قدیر eylə کی، bütün bəşəriyyətin Qibləsi شرکت Olan Kəsə yönəlim ای Kəs کی، Sənin əhdini pozan، Sənə və Sənin əlamətlərinə inanmayan نفاق əhli Onun əleyhinə qalxmışlar.

 

Sign günlérindé Öz libasının şirin rayihərindén méni binəsib qoyma, İlahi و Camalının nurunun aşkara çıxdığı Zühurunun nəfəsindən mərmni m. Sən istədiyini etməyə Qadirsən. هچ نه سئنین ایرادنه قارشی چیش و سئنین اوز قؤدرتینل ایستدییین مانه اولا بیلمز.

Səndən başqa Allah yoxdur، Sən Qüdrət و Hikmət Sahibisən.

-بهاءالله

Əhddə Möhkəmlik  دوالاری

Əhddə Möhkəmlik 

1.  منی قدیر ایله کی، بوتون بَشَریهتین قبلسی اولان کیسه یونلیم

bottom of page