top of page
rayyu-maldives-photographer-yrUrQl76kN4-

O DUR  خدا! Ey misilsiz Rəbb! اونس qüdrətli hikmətinlə Sən ümmətlərə nigah bağlamağı əmr etdin کی، بو dünyada insanların nəsilləri BIR-birini əvəz etsin və həmişəlik، دنیا durduqca onlar Sənin vahidlik Astananda özlərini bəndəlik və ibadət، alqış، pərəstiş və şükrlə məşğul etsinlər. "من روحلاری و اینسانلاری ancaq من ایباد اتمک وچون یاراتدیم!" (قرآن، 3:67) Ona görə də öz Rəhmaniyyət səmandan, Sənin məhəbbət yuvanın bu iki quşunun nigahını kəs و onları daimi fəzli cəzb eəylen; تا کی، بو ایکی مَهَهَبِت دِنیزیندِن زریف بیر دالغا قالکسین و اینچی کیمی نسیب نهسیلهرین میرواریله ری هَیات دهنیزی ساحلی توکلوسون. " O, bu iki dənizi açıb buraxdı ki, onlar bir-biri ilə govuşsunlar: Onların arasında keçilməyən bir sərhəd vardır. (قرآن، 56:62)

سن ای مهربان الله! Bu nigahı mərcan və incilər yetirməyə nail eylə. Sən، həqiqətən، Ən Qüvətli، Ən Ulu، Həmişə Bağışlayansan.

-ابدول-بهاء عباس

Nigah Duaları

Nigah Duaları

2.  اوز قودرتلی هیکمتینل سین وممهتلر نیگاه باغلاماغی امر اتدین کی، نسیلهری

bottom of page