top of page
sarah-gualtieri-5C7K01bRXEA-unsplash.jpg

ای  خدا! İxtilafa səbəb olan bütün ünsürləri dağıt، bizə birlik و razılığa səbəb olan şeyləri yetişdir! ای الله! Səmavi Rayihələrini bizim üstümüzə saç və bu məclisi bir Cənnət məclisinə çevir! Bizə hər cür bərəkət ehsan eylə və yedizdir. Eşq Süfrəni bizim üçün hazırla! İrfan Süfrəni bizlərə aç. Səmavi Ziyalanma Süfrəni bizim üzərimizə saç.

-ابدول-بهاء عباس

بر دققوز گون ضیافتی

19-Gün Ziyafəti

İxtilafa səbəb olan ünsürləri dağıt,  بیرلیک و رازیلیغا سَب اولان شیلیری یتیشدیر!

bottom of page