top of page
2 Valdeynler.JPG

Y q  ربب!  Bu Ən Əzəmətli Zühurda Sən uşaqların öz valideyinləri üçün şəfaətini qəbul edirsən. Bu zühurun xüsusi və sonsuz bəxşişlərindən biri budur. به Ona görə də، ای mehriban Rəbbim، بو bəndənin Sənin təklik astananda xahişini qəbul eylə və onun atasını Sənin fəzl dəryanda qərq eylə، çünki بو oğul Sənə xidmət üçün ayağa qalxıb və Sənin məhəbbətin yolunda دایم səy göstərməkdədir. Həqiqətən، Sən Verici، Bağışlayan و Mehribansan .

-ابدول-بهاء عباس

Valideynlər üçün Dualar

آیللر

3.  Uşaqların öz valideyinləri üçün şəfaətini qəbul edirsən

bottom of page