top of page
3 black-midnight www.thenakedconvos.jpg

Ey mənim Allahım, mənim Mövlam, mənim Məqsudum! Sənin bu bəndən Sənin qayğı və hifzini diləməklə Sənin Rəhmətinin sıgınacağında və Sənin fəzl çadırının kölgəsində dincəlmək istəyir.

Ya Rəbb, yalvarıram, Sənin yatmayan gözün hörmətinə, Səndən başqa hər şeyə baxmaqdan mənim gözlərimi qoru. Sonra onların nurunu artır ki, Sənin nışanələrini görsünlər və Sənin Vəhy Üfüqünə baxsınlar. Sən O Allahsan ki, qüdrəti özünü göstərincə qüvvətin zatı titrədi.
 
Səndən başqa Allah yoxdur. Sən Qüdrətli, Qalib və İxtiyar Sahibisən.

-Bəhaullah

Axşam Duası

Axşam Duası

1. Yatmayan gözün hörmətinə Səndən başqa hər şeyə baxmaqdan gözlərimi qoru

bottom of page