top of page
Friendship

Ey  mənim Allahım, Ey mənim Allahım! Sənə xıdmət edənlərin qəlblərini birləşdir və Öz ali məqsədini onlara aşkar eylə. Qoy onlar Sənin hökmlərinə riayət etsinlər və Sənin qanununu yerinə yetirsinlər. Ey Allah, cəhdlərində onlara kömək eylə və Sənə xidmət etmək üçün onlara qüvvət bağışla. Ey Allah! Onları özbaşına buraxma, onların qədəmlərini Öz hikmət nurunla istiqamətləndir və qəlblərini Sənin məhəbbətinlə sevindir. Həqiqətən, Sənsən onların Köməyi, Sənsən onların Mövlası.

-Bəhaullah

Birlik Duaları

Birlik Duaları

1. Sənə xıdmət edənlərin qəlblərini birləşdir

bottom of page