top of page

Namazlar və Ümumi Dualar

 

“Dua ruhun öz Yaradanı ilə ən mühüm ruhani, BİRBAŞA və VASİTƏSİZ söhbətidir. O ruhani bir qidadır ki, ruhun həyatını bəsləyir. Səhər şehi kimi, o, ürəyə təravət gətirir və onu inadcıl eqonun bağlılıqlarından təmizləyərək paklaşdırır. O bir oddur ki, pərdələri yandırır və bir işıqdır ki, Qüdrət Sahibi ilə vüsalın dənizinə aparır. Ruh onun qanadları üzərində Allahın səmalarında pərvaz edir və ilahi gerçəkliyə yaxınlaşır.” 

-Ümumdünya Ədalət Evi

 

Dualar müxtəlif hallar üçün fərqli başlıqlar altında qruplaşdırılmışdır. Ondan əlavə olaraq dua səhifəsinin içində musiqili MP3 və video-görüntülər duanın sözlərinin oxunması, onu öyrənməyə və əzbərləməyə şövq yaradır. Eyni zamanda MP3 və Videoları endirə bilərsiniz.

tamas-tokos-gwdtXsYN5u0-unsplash.jpg
International Women's Day
davidcohen-nZL80Di-YAg-unsplash.jpg
bottom of page