top of page
colin-maynard-CEEhmAGpYzE-unsplash.jpg

Ey Allah! Bu balaca körpəni Öz məhəbbət ağuşunda bəslə və Sənin inayət döşündən ona süd ver. Bu təzə gülü Öz məhəbbət gülşənində becər və kömək eylə ki, o Sənin inayət yağmurlarınla böyüsün. Onu bir mələkut uşağı eylə, onu Öz səma səltənətinə yönəlt. Sən Qüvvətli və Mehribansan, Sən Ətaedən və Səxavətlisən, Sən misilsiz Kəramət Mövlasısan.

-Əbdül-Bəha Abbas

Uşaqlar Üçün Dualar

Uşaqlar Üçün Dualar

14. Bu balaca körpəni Öz məhəbbət ağuşunda bəslə

bottom of page