top of page
vasily-koloda--x-Brii2QaM-unsplash.jpg

Səni and verirəm, Ey mənim Allahım, Sənin Adının ən yüksək cəlalına, Öz sevimlilərini ədalət libasına bürü və onların varlığını etibar işığı ilə nurlandır. Sən O Kəssən ki, istdəyi kimi etməyə qüdrəti var, görünən və görünməyən bütün şeylərin cilovunu ovcunda saxlar.

-Bəhaullah

Ruhani İnkişaf 

Ruhani İnkişaf dualar 

4. Öz sevimlilərini ədalət libasına bürü və onların varlığını etibar işığı ilə nurlandır

bottom of page