top of page
terry-tan-de-hao-MTUQ2jobhYM-unsplash.jp

Sənin sığınacağında yuxudan qalxmışam, Ey mənim Allahım və o sığınacağı axtarana yaraşır ki, yalnız Sənin himayə Məbədində və mühafizə Qalanda sakin olsun.  Mənim zahiri varlığımı Öz bəxşiş səhərinin nuru ilə işıqlandırdığın kimi, batini varlığımı da, İlahi, Zühurunun Şəfəqinin nuru ilə aydınlat.

-Bəhaullah

Səhər Duaları

Səhər Duaları

2. Sənin sığınacağında yuxudan qalxmışam

bottom of page