top of page
amir-geshani-2JH8d3ChNec-unsplash.jpg

Sən Ey sınağı, Sənə yaxın olanların dərmanı; qılıncı, aşiqlərinin coşqun istəyi; oxu, həsrətini çəkən könüllərin ən əziz arzusu; hökmü, Sənin həqiqətini tanıyanların yeganə ümidi! Səni and verirəm İlahi gözəlliyinə və üzünün nurunun parıltısına – Sənin yüksək təklik məkanından bizi Sənə yaxınlaşdıran şeyləri nazil eylə. Və sonra, bizim addımlarımızı Öz Əmrində möhkəmləndir, Ey mənim Allahım, ürəklərimizi Sənin irfanının şəfəqi ilə işıqlandır və adlarının parıltısı ilə qəlblərimizi nurlandır.

-Bəhaullah

Sınaq və Çətinliklər

Sınaq və Çətinliklər

1. Ey sınağı, Sənə yaxın olanların dərmanı; qılıncı, aşiqlərinin coşqun istəyi

bottom of page