top of page
Sunset Sailboats

T əriflət  olsun Sənə, Ey mənim Allahım! Bunlar Sənin ای bəndələrindir کی، Sənin rəhmani rayihələrinə cəzb olunublar، Sənin təkliyinin ağacında یانان atəşlə alovlanıblar ای kəslərdir کی، Sənin vahidlik Turunda şölə saçan nurun şəfəqlərinə baxmaqla gözləri işıqlanıb.

یا رب! Onların dillərini آزاد و همکاران کی، Sənin insanların arasında Səni ذکر etsinlər، fəzlin və inayətinlə onlara imkan نسخه کی، Səni tərif etsinlər، اونس mələklərinin qoşunu ilə onlara yardım و همکاران، Sənə xidmətdə onların qurşağını bərkit، Sənin xilqətin arasında onları hidayət nişanələri eylə.

Həqiqətən، Sən Ən Qüvvətlisən، Ən Ucasan، Həmişə Bağışlayan، Ən Mərhəmətlisən.

-Əbdül-Bəha

الهی تید دوالاری

18.  Onların dillərini azad et

الهی تید دوالاری

bottom of page