top of page
Sunset Sailboats

ای  الله، منم اللهم! اوز اتیبارلی بیندلهرین کومک ایله کی، مهریبان و اینج ورهک صاحبی اولسونلار. اونلارا کومک ایله کی، سما ساکینلریندن گئل هدایئت نورونو یر وزونون بوتون میلتلری آراسیندا یایسینلار. هقیقتن، سین گوکلو، قودرتلی، قوووتلی، قالیبیهتلی، همیش بیکسدئنسان. هقیقتن، سِن سِخَوَتلیسِن، رَحملیسَن، شَفْقَتِلیسَن، کریمسِن.

-Əbdül-Bəha

الهی تید دوالاری

8.  kömək eylə ki،  incə  ürək sahibi olsunlar

الهی تید دوالاری

bottom of page