top of page
erik-ringsmuth-PM6qpM1apl4-unsplash.jpg

Ey mənim Rəbbim və mənim Ümidim! Öz sevimlilərinə kömək eylə ki, Sənin əzəmətli Əhdində möhkəm olsunlar, Sənin aşkar Əmrində sadiq qalsınlar və Nurlu Kitabında onlara hökm etdiklərini yerinə yetirsinlər, ta ki, onlar hidayət bayraqlarına çevrilsinlər, Yaxınlıq Əhlinin çıraqları, Sənin sonsuz hikmətinin çeşmələri olsunlar və ilahi üfüqdə doğru yol göstərən ulduzlar kimi, yeri işıqlandırsınlar.

Həqiqətən, Sən Yenilməz, Qudrətli və Qüvvət Sahibisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Əhddə Möhkəmlik Duaları

Əhddə Möhkəmlik 

5. Öz sevimlilərinə kömək eylə ki, Sənin əzəmətli Əhdində möhkəm olsunlar

bottom of page