top of page
rayyu-maldives-photographer-yrUrQl76kN4-

Ey mənim Allahim, Ey mənim Allahim! Bu iki gözəl ay tək nurlanmiş bəndələrin, Sənin Müqəddəs Astananda bəndəlikdə qovuşmaqla və Sənin Əmrinə xidmətdə birləşməklə, Sənin məhəbbətində nigah bağlayıblar. Bu izdivacı Öz xeyir-bərəkətlərinin sönməz işıqları eylə, Ey mənim Mərhəmətli Rəbbim, və Sənin bəxşişlərinin parlaq şüaları et, Sən Ey Kəramətli və Həmişə Bəxşedən Allah, ta ki, bu gözəl ağac elə pöhrələr versin ki, onlar Sənin feyz buludundan yağan lütflərinlə yaşıllaşıb böyüsün və çiçək açsınlar.

Həqiqətən, Sən Səxavətlisən. Həqiqətən, Sən Ən Qüdrətlisən, Həqiqətən, Sən Şəfqətli və Ən Mərhəmətlisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Nigah Duaları

Nigah Duaları

4. Bu iki gözəl ay tək nurlanmiş bəndələrin, Sənin Müqəddəs Astananda bəndəlikdə

bottom of page