top of page
martin-sanchez-MD6E2Sv__iA-unsplash.jpg

S ən  ای یاخینلیغی مورادیم، وسالی ومیدیم، ذکری دیلیم، اِزَمَت دَرگاهی مَقَسَدیم، مَکَنِی مَتلِلِبیم، آدی دِرمَنِم، مَهَهُنُدُکُمُکُنُلُکُم! و verirəm Sənin ای ADINA کی، Sən onunla Səni tanıyanları اونس irfanının ən yüksək zirvələrinə uçurdun və sədaqətlə Sənə sitayiş edənləri müqəddəs lütflərinin sarayına yüksəlmələrinə yardım etdin - kömək eylə، üzümü Sənin üzünə çevirim، gözlərimi Sənə dikim və Sənin cəlalını vəsf edim.

 

من و کیسم کی، الهی، سِندِن خوبقا هر شهی اونودوب، سِنین فِزلینین معشریقین یون لیب، سَنین دَرگاهینا یاخینلاسماق ومیدی ایلشه یِهِرِک. ایندی مِنِ نَزِر سال، سِنین وزونون نورونون شَفَقِلِری ایله پاریلدایان تاکستا وز توتموشام. ای مِنیم مَهبوبوم، مِنِی سِنینِ مریندِ مُهِکِملِدِن شِیِلِری نازیل ایله کی، ایمانسیزلارین شوبهلِری سِنِه دُنمِکِدِن ساِنِمَسِن.


Sən، həqiqətən، Qadir Allahsan، Əzəmətli، Ən Cəllalı، Qüdrətlisən.

-بهاءالله

سابیتلیک

سابیتلیک

3. Kömək eylə, üzümü Sənin üzünə çevirim, Gözlərimi Sənə می کنم و  cəlalını vəsf edim

bottom of page