top of page
anton-darius-C-maVQ8BLbE-unsplash.jpg

Ya Rəbb! Yer üzünün bütün xalqlarını Sənin Dininin Cənnətinə daxil olmağa qadir eylə, belə ki, heç bir yaradılmış varlıq Sənin razılığının hüdudlarından kənarda qalmasın.

Əzəldən Sən istədiyini etməyə qadir olmusan və istədiyinin fövqündə əlçatmaz olmusan.

-Bab

Səmavi Bəxşiş Duaları

Səmavi Bəxşiş Duaları

6. Bütün xalqları Öz Dininin Cənnətinə daxil olmağa qadir eylə

bottom of page