top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

B unlar،  ای منیم اللهیم، اؤز بیندلرین اوروچ توتماغی فرز بایوردوغون گؤنلردیر. بونونلا سئن یاراتدیقلارینا نازیل اولموش قانون کیتابینین موقددیمسینی بیذین، گؤید و یورد اولانلارین گؤزلی قارشیسیندا هوکملیرین زیندی. سِن بو گؤنلرین هر ساعتینا سِندِن، اِلمی بودون یارانمیش شهیلِری اِهات اِدِن کَسدِن خوبقا هچ کِسین دِرک ادِ بیلمدییی خُسوسی بیرت. سین هم د هئر بیر روحا بو فزیلاتدن سئنین اؤمر لووهونه و سئنین قتی هوکم کیتابلارینا اویغون اولاراق بیر پی ائیرمیسان. بوندان خوبقا، بو کیتابلارین و بو لووهلرین هیر بیر ویرقینی یورد اولان نقطهقلارین و تایفالارین هر بیرینه هسر اتمیسئن.

اؤز اودلو عشیقلرین وچون، هوکمون اویغون اولاراق، سین هار سیر سئنین زیکرینین پیالاسینی ساکسلامیسان، سین ای حکیملرین حکیمی! Bunlar ای kəslərdir کی، Sənin saysız hikmətlərinin şərabından elə məst olublar کی، Sənin tərifini söyləmək və fəzilətini ucaltmaq şövqündən ÖZ yataqlarını tərk ediblər və Sənin hüzuruna yaxınlaşmaq və Sənin nemətindən پرداخت almaq üçün yuxudan qaçırlar. اونلارین گؤزلی هئر زمان سئنین اینایتینین معشریقین دیکیلیب، وزلری ایس سئنین ایلهمینین چشمسین یون لیب. ال ایس، بیزیم و اونلارین وستون سئنین مئرهمهت بولودلاریندان سئنین کئرامات و فئزل سئمانا یاراشان شهیلری یاغدیر.

 

Ucalsın Sənin adın, Ey mənim Allahım! بو و ساعتدیر کی، سئن اوندا میکسلوقاتین قارشیسیندا سخاوت قاپیلارینی آچدین و سئنین یئرین وزوند یاشایانلارین وزونه مرهمهت دروازلاریند طیباتای آچدین. Səni و verirəm، bütün ای kəslərə کی، Sənin yolunda qanları töküldü، Səninlə görüşün şövqü ilə özlərini Sənin hər بیر məxluquna bağlılıqdan آزاد etdilər، Sənin ilhamının XOS rayihələrilə elə vəcdə gəldilər کی، onların bədəninin hər بیر əzası Sənin tərifini oxudu və Sənin zikrin üçün titrədi - bizi بو Zühurda حکم etdiklərindən məhrum qoyma ای Zühur کی، onun qüdrətindən hər بیر AGAC، Sidrənin əvvəllər Səninlə danışan Musaya söylədiklərini söyləyir ای Zühur کی، Sənin Dostun Məhəmmədin günlərində daşların Səni təriflədiyi کیمی، xırda çınqıllara Sənin tərifini söylətdirir.

بونلار یا کسلردیر کی، ای منیم اللهیم، سئن اونلاری فئزلیندن قابیل اتمیسین کی، سئنینل هامدم اولسونلار و سئنین اوزونون مئزل اولانیس. سئنین ایرادینین نهسیملری اونلاری هئر تَرَفَه سَپَلَمیشدی، یا واکستادک کی، سین اونلاری اوز کُلگنه توپادین و سَنین سارایندین قَرَیَنَدین قَرَیْنَهُلُخِیل. ایندی کی سئن اونلاری اؤز مئرهمهتینین چادرینین آلتینا داکسیل اتمیسئن، اوندا اونلارا کومهک و کی، بو اوجا مگهما یاراشن شیلئره نیل اولسونلار.

ایزن ورمه، ایلاهی، اونلار یا کیسلرین آراسیندا سائیلزینلار کی، هَتَا سِنین یایندا اولسالار دا، سَنین وزونو تنیا بیلمه ایبلر، سِنینل گُرُشَسَدَلَرَهُم.

بونلار سئنین یا بیندئلریندیر کی، ایلاهی، سئنینل بیرلیکد، بو Əین بویوک مَهبَسَ گیریبلر، اونون دیوارلاری آراسیندا سرینین اِمر لُوُلَرَهُرُوَلَرُوَت. به Ona görə də، درجه şeyləri nazil eylə کی، onları Sənin xoşlanmadığın bütün şeylərdən tamamilə təmizləsin، تا کی، onlar özlərini bütünlüklə Sənə həsr etsinlər və Səndən başqa hər şeydən büsbütün özlərin ayırsınlar.

سونرا، ای منیم اللهیم، سئنین فزلین لاییق اولان و کراماتین یاراشان شهیلری بیزیم وستوموز یاغدیر. Sonra bizi، ای mənim Allahim به qabil همکاران کی، Sənin zikrinlə yaşayaq، Sənin məhəbbətinlə ölək və bizə Sənin bundan sonrakı aləmlərində اونس hüzurunun bəxşişlərini nəsib eylə - درجه aləmlər کی، Səndən başqa HEC kəs onlara vaqif deyil. سِن بیزیم رَبِبیمیزِن وَ بِتُن اَلَمِلِرین رَبِبیسَن، گؤید و یِردا اولانلارین همیسینین اللهیسان.

سین گؤرورسن، ای منیم اللهیم، سئنین گؤنلریننده سئنین ئزیزلرینین خوبلارینا نئلیر گئلیب. Sənin cəlalın mənə şəhadət verir. سئنین سچیلمیشلرینین نال سهسلری سئنین آسیمانین بویونجا قالکسیب. اونلاردان بیزیلری سئنین تورپاغیندا ایمانسیزلار تئرفیندن سیر ادیلیب و سئنین یانینا گئلمکدن و سئنین ئزمئدت دئرگاهیم یتیمل. Digərləri isə Sənə yaxınlaşa biliblər، amma onları Sənin üzünü görməyə qoymayıblar. Bəzilərinə də، Sənə baxmaq şövqündən icazə verilmişdi کی، Sənin dərgahının hədəvərin daxil olsunlar، lakin onlar دا Sənin məxluqatının BOS təsəvvürlərinə və Sənin insanların arasında zalımların törətdiyi zülmə Səninlə onların arasında pərdə olmağa imkan verdilər.

بو ساعت، الهي، سئنين هر ساعتدان وستون اتديين ساعت دير و اونو سئنين مگزلوقاتين آراسيندا ئن سچيلميشليرين کمک اتميشن. سهنی و وریرهم، ای منیم اللهیم، سئنین اوزونه و اونلارا - بو ایل سئنین سئویملیلرین اوکالدان شهیلری نسیب ایله. بوندان باشقا، بو ایلین اِرزینده یا شهیلری هوکم ور کی، سئنین ایقتیدار گؤنهشینی سیلال وفوکوند پارلاق شفق ساچماغا و سئنین هوکمران قؤدرماسینت.

Öz Əmrini müzəffər eylə, İlahi, Sənin düşmənlərini isə tabe et. سونرا بیز بو دونیانین و یا بیری دونیانی خئییرلرینی یاز. Sən bütün gizli şeyləri bilən Haqqsan. Səndən başqa Allah yoxdur، Həmişə Bağışlayan، Kəramət Sahibi.

 

-بهاءالله

اوروکلوک

8.  بونلار، ای الله، اوز بیندلرین اوروچ توتماغی فرز خریددوغون گؤنلردیر

اوروکلوک

bottom of page