top of page
10 www.bahaifaithcentralsaanich.jpg

Sən Ey mehriban Allah! Bu mələkut qızına Öz səmavi təyidini bəxş eylə və mərhəmətlə ona kömək eylə ki, Sənin Əmrində möhkəm və səbatlı qalsın, əsrarəngiz gülşənin bülbülü kimi Əbha Mələkutunda ecazkar avazla oxusun və bununla hamıya şadlıq və sevinc gətirsin.

Onu mələkut qızlarının arasında ucalt və əbədi həyata çatmağa qadir eylə. Sən Ətaedən və Sevənsən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Gənclər Üçün Dualar

Gənclər üçün Dualar

3. Bu mələkut qızına Öz səmavi təyidini bəxş eylə və mərhəmətlə ona kömək eylə

bottom of page