top of page
aneta-foubikova-ph-ldDJS6vc-unsplash.jpg

İzn vermə, Ey Allah, mənim Allahım, Sənin nemət səmandan və Sənin bəxşiş günəşindən məhrum qalım. Səni and verirəm o Kəlama ki, onunla görünən və görünməyən bütün şeyləri tabe etdin, mənə və Sənin seçilmişlərinə yardım eylə ki, Sənin Əmrini Sənin bəndələrin arasında və Sənin diyarlarında ucaldan şeylərə nail olaq. Sonra Öz Kitabında nazil etdiyin bütün xeyir-bərəkətləri mənə qismət eylə.

Həqiqətən, Sən Qüdrətli, Həmişə Bağışlayan, Ən Səxavətlisən.

-Bəhaullah

Səmavi Bəxşiş Duaları

Səmavi Bəxşiş Duaları

2. İzn vermə, Ey Allah, Sənin nemət səmandan məhrum qalım

bottom of page