top of page
nine-kopfer-tJC6I9S3nBw-unsplash.jpg

Ey mənim Allahım, Ey günahları Bağışlayan və qəm-qüssəni Dağıdan! Sən ey Əfv Edən və Mərhəmətli! Mən titrəyən əllərimi Sənə doğru açmışam, Sənin İlahi Zatının dərgahında göz yaşlarımla yalvarıram, Öz rəhmin və əfvinlə Sənin haqq dərgahına yüksəlmiş bu kənizini bağışla. Ya Rəbb! Onun üstünə fəzl və kəramət buludlarının kölgəsini sal, onu rəhmət və bağışlama dəryanda qərq eylə və onu müqəddəs məkana, Sənin səmavi Cənnətinə daxil eylə.

Sən həqiqqətən, Qüdrətli, Şəfqətli, Səxavətli və Mərhəmətlisən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Vəfat etmiş Qadınlar üçün

1. Öz rəhmin və əfvinlə Sənin haqq dərgahına yüksəlmiş bu kənizini bağışla

Vəfat Edənlər Üçün

bottom of page