top of page
vasily-koloda--x-Brii2QaM-unsplash.jpg

İlahi! İlahi! Bu bir çıraqdır ki, Sənin məhəbbətinin atəşilə yandırılıb və Sənin mərhəmət ağacında alışan alovdan od tutub. İlahi! Sənin Zühurunun Turunda yanan atəşlə onun odunu, hərarətini və alovunu şölələndir. Həqiqətən, Sən Təyid Edən, Yardımedən, Qüvvətli, Səxavətli və Sevənsən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Ruhani İnkişaf 

Ruhani İnkişaf dualar 

11. Sənin Zühurunun Turunda yanan atəşlə onun odunu, alovunu şölələndir

bottom of page