top of page
28 www.bahaiblog.jpg-virtue-of-joyfulnes

Sən Ey mənim Cəlallı Rəbbim! Özünün bu balaca kənizini xoşhal və bəxtəvər bir gız eylə; Öz vahidlik dərgahında onu əziz tut və qoy o Sənin məhhəbətinin piyaləsindən doyunca içsin ki, şövq və vəcdlə dolsun, müşk və ətir saçsın. Sən Qüdrətli və Qüvvətlisən, Sən Hər Şeyi Bilən və Hər Şeyi Görənsən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Uşaqlar Üçün Dualar

Uşaqlar Üçün Dualar

11. Özünün bu balaca kənizini xoşhal və bəxtəvər bir gız eylə

bottom of page