top of page
juan-encalada-8Dhxk8cj_sM-unsplash.jpg

Ey Bənzərsiz Allah! Bu yazıq uşağa pənah ol. Bu xətalı və qəmgin ruha bağışlayan və mehriban Mövla ol. İlahi, faydasız bitkilər də olsaq, Sənin gülşənindənik. Yarpaqsız və çiçəksiz fidanlar da olsaq, amma Sənin bağındanıq. Elə isə bu bitkini Sənin inayət buludunun yağışları ilə bəslə, ruhani baharın nəsimi ilə bu solmuş fidana canlılıq və təravət bağışla. Onu ayılt, nəcib böyüt, huşyar eylə və ona əbədi həyat bəxş eylə ki, Sənin Mələkutunda daim yaşasın.

-Əbdül-Bəha Abbas

Uşaqlar Üçün Dualar

Uşaqlar Üçün Dualar

8. Ey Bənzərsiz Allah!

Bu yazıq uşağa pənah ol

bottom of page