top of page
minnie-zhou-Tr7dT5m-SyI-unsplash.jpg

İlahi, İlahi! Mən kiçik bir körpəyəm. Öz mərhəmət döşündən bəslə məni, Sənin məhəbbət ağuşunda böyüt məni, Sənin tərbiyə məktəbində mənə təlim ver, kəramətinin kölgəsində yetişdir məni. Qaranlıqdan qurtar, parlaq bir işıq eylə məni; qəmginlikdən xilas eylə, gülşənin gülü eylə məni; Sənin astananda bəndəlik etmək üçün mənə izn ver, pak möminlərin xasiyyət və əxlaqını bağışla mənə. Məni insan aləminə xeyir verən eylə və əbədi həyat tacı ilə başımı şərəfləndir.

 

Həqiqətən, Sənsən Qüvvətli, Qüdrətli, Görən və Eşidən.

-Əbdül-Bəha Abbas

Uşaqlar Üçün Dualar

Uşaqlar Üçün Dualar

7.  Mən kiçik bir körpəyəm. Öz mərhəmət döşündən bəslə məni

bottom of page